สพป.มุกดาหาร ประกาศยกเลิกการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) แล้ว
ขอให้ท่านลงเวลาในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป