สพป.มุกดาหาร.. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
490100807301541049730154 คำแฮดประชาสรรค์กกแดงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 4111181233171101814181131606------------------------839910ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100817301561049730156 บ้านนาหลวง2กกแดงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --71811528151417112171436------------------------58875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100827301571049730157 บ้านบะกกแดงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --101311328111113117112191706------------------------838109ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100837301581049730158 บ้านป่าแดงกกแดงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --5112117210161914110161456------------------------62884ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100847301591049730159 บ้านหนองสระพังกกแดงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --11171182101418114121161636------------------------818108ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100857301601049730160 บ้านอุ่มไผ่กกแดงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --712192914121416111266------------------------35846ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100867301611049730161 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อยโชคชัยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --611211821711111911012012611036------------------------12181513ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490100877301621049730162 บ้านคำบง1โชคชัยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --33235268452254253257260259233512------------------------403162520ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
490100887301631049730163 บ้านคำพอก2โชคชัยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --------511212141--41275------------------------27552ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100897301651049730165 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์โชคชัยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 17117128162315116137229132138216785324524821466----------------375172227ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
490100907301671049730167 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวนโชคชัยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --41216211212111111186------------------------1482-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101067301551049730155 บ้านคำนางโอกร่มเกล้านิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --12117129213118191181181221986------------------------12781613ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490101077301661049730166 บ้านหนองนกเขียนร่มเกล้านิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --10113123212115110112113181706------------------------938124ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101087301641049730164 บ้านนิคมร่มเกล้าร่มเกล้านิคมคำสร้อยเครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา --2151721114112112112161576------------------------64887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT