สพป.มุกดาหาร.. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
490101937300861049730086 "บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร"""บ้านค้อคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --111912028110114120181111716------------------------918119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101947300871049730087 บ้านโคก2บ้านค้อคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --21618211191101111171101686------------------------768107ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101957300881049730088 บ้านดงยาง1บ้านค้อคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --101101202316113110113171526------------------------72899ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101967300921049730092 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)บ้านค้อคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --711111823181616191101426------------------------60888ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102027300941049730094 บ้านหนองสระพังทองโพนงามคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --216182613151118181316------------------------39856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102037300891049730089 บ้านดอนป่าแคนโพนงามคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --3171102115111318141226------------------------32844ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102047300901049730090 บ้านตูมหวานโพนงามคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 41917120351711111019181506141151111403----------------11012912ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102057300911049730091 บ้านแฝกโพนงามคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --712192919111117181111656------------------------74899ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102067300931049730093 บ้านโพนงามโพนงามคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --241161402131151121191141191926------------------------13281714ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490102077301091049730109 บ้านนาหลวง1หนองเอี่ยนคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --9131122613151211151226------------------------34842ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102087301101049730110 บ้านหนองบงหนองเอี่ยนคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --191191382201131151211171111976------------------------13581711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490102097301071049730107 บ้านหนองเอี่ยนหนองเอี่ยนคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ --111121232131161171211131131936141131171443----------------160111518ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT