ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Smart Area : AMSS v4.11)

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password
สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
ลงเวลาออนไลน์ ลืมรหัสผ่าน.? สำหรับผู้ดูแลระบบ รร.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร https://www.mdh.go.th