ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Smart Area : AMSS v4.11)

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password
สามารถ Login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
ลืมรหัสผ่าน............. สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ผอ.รร.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร http://www.mdh.go.th