เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
49010001 บ้านกุดแข้ เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010002 บ้านกุดแข้ใต้ เมืองมุกดาหารhttp://Bkkt school.co.th[email protected]
49010003 บ้านดงยางนันทวัน เมืองมุกดาหาร--
49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 เมืองมุกดาหาร
49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์ เมืองมุกดาหารhttp://www.bkschool.info[email protected]
49010006 บ้านคำป่าหลาย เมืองมุกดาหารhttps://bit.ly/2TnsxQs[email protected]
49010007 บ้านนาคำน้อย2 เมืองมุกดาหาร0[email protected]
49010008 บ้านนาตะแบง1 เมืองมุกดาหาร--
49010009 บ้านนาสองห้อง เมืองมุกดาหาร0[email protected]
49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอ เมืองมุกดาหาร
49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010012 บ้านคำเขือง เมืองมุกดาหาร--
49010013 บ้านคำเม็ก เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010014 บ้านโค้งสำราญ เมืองมุกดาหาร[email protected]
49010015 บ้านดงมัน เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010016 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง เมืองมุกดาหาร--
49010017 บ้านพรานอ้น เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010018 บ้านเหล่าคราม เมืองมุกดาหาร--
49010019 บ้านเหมืองบ่า เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010020 บ้านนาดี2 เมืองมุกดาหาร--
49010021 บ้านสงเปือยเหนือ เมืองมุกดาหาร[email protected]
49010022 ห้วยยางจอมมณี เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010023 บ้านไร่ เมืองมุกดาหาร--
49010024 บ้านดงมอน เมืองมุกดาหารhttps://sites.google.com/view/bandongmonschool/home[email protected]
49010025 บ้านดงเย็น เมืองมุกดาหารhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1049730029&page=info-
49010026 บ้านคำบง2 เมืองมุกดาหารhttp://school.obec.go.th/bankhambong/[email protected]
49010027 บ้านโคกขามเลียน เมืองมุกดาหาร--
49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง เมืองมุกดาหาร--
49010029 บ้านป่งโพน เมืองมุกดาหาร--
49010030 บ้านโพนสวาง เมืองมุกดาหารhttp://school.obec.go.th/banponesawarng[email protected]
49010031 บ้านสามขัว เมืองมุกดาหาร
49010032 บ้านหนองแคนนาจาน เมืองมุกดาหาร[email protected]
49010033 บ้านบุ่งอุทัย เมืองมุกดาหารhttp://www.banbunuthai.com[email protected]
49010034 "บ้านส้มป่อย ""รอดนุกูล""" เมืองมุกดาหารhttp:/school.obec.go.th/bansompoi[email protected]
49010035 บ้านท่าไค้ เมืองมุกดาหาร--
49010036 บ้านโนนศรี เมืองมุกดาหารhttp://school.obec.go.th/bannonesri/index222.htm[email protected]
49010037 บ้านป่งเปือย เมืองมุกดาหารhttp://school.obec.go.th/banpongpui[email protected]
49010038 บ้านนาโด่ เมืองมุกดาหารhttps://sites.google.com/view/bannado/[email protected]
49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ เมืองมุกดาหาร
49010040 ชุมชนนาโสก เมืองมุกดาหาร--
49010041 บ้านหนองน้ำเต้า เมืองมุกดาหารwww.nntsc.go.th[email protected]
49010042 บ้านนาหัวภู เมืองมุกดาหาร[email protected]
49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ด เมืองมุกดาหารschool.cres.in.th/banlaopapad-
49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย เมืองมุกดาหาร
49010045 บ้านดอนม่วย เมืองมุกดาหาร[email protected]
49010046 บ้านหนองแอก เมืองมุกดาหาร
49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหารhttps://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730047&Area_CODE=4901[email protected]
49010048 บ้านหนองหอยป่าหวาย เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010049 บ้านป่าหวาย เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010050 บ้านพังคอง เมืองมุกดาหารfacbook [email protected][email protected]
49010051 บ้านสงเปือย เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010052 บ้านหนองบัว เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010053 บ้านหนองแวง เมืองมุกดาหารhttp://school.obec.go.th/bannongwaeng[email protected]
49010054 บ้านโคก1 เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010055 บ้านคำผึ้ง เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010056 บ้านจอมมณีใต้ เมืองมุกดาหาร--
49010057 ไตรมิตรวิทยาคม เมืองมุกดาหาร--
49010058 บ้านโนนตูม เมืองมุกดาหาร--
49010059 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์) เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010060 บ้านหนองไผ่ เมืองมุกดาหาร[email protected]
49010061 บ้านนาถ่อน เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010062 บ้านนาโสกน้อย เมืองมุกดาหาร
49010063 ชุมชนโพนทราย เมืองมุกดาหาร--
49010064 บ้านม่วงหัก เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์ เมืองมุกดาหาร--
49010066 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา เมืองมุกดาหาร--
49010067 คำฮีเบญจวิทย์ เมืองมุกดาหาร--
49010068 บ้านแก่นเต่า เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010069 คำสายทองวิทยา เมืองมุกดาหาร--
49010070 บ้านกุดโง้ง เมืองมุกดาหาร--
49010071 บ้านดานคำ เมืองมุกดาหารhttps://sites.google.com/view/dankham[email protected]
49010072 นาคำน้อยวิทยา เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010073 เมืองใหม่ เมืองมุกดาหาร--
49010074 บ้านศูนย์ไหม เมืองมุกดาหาร-soonmai.school@ gmail. Com
49010075 บ้านนาโปน้อย เมืองมุกดาหาร--[email protected]
49010076 มุกดาลัย เมืองมุกดาหารhttps://mukdalai.thai.ac/home/[email protected]
49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ เมืองมุกดาหารwww.napoyai.com[email protected]
49010078 อนุบาลมุกดาหาร เมืองมุกดาหารhttp://www.anubanmuk.ac.th/[email protected]
49010079 ชุมชนศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร-[email protected]
49010080 คำแฮดประชาสรรค์ นิคมคำสร้อย
49010081 บ้านนาหลวง2 นิคมคำสร้อยwww. school.obec.go.th/bannaluang[email protected]
49010082 บ้านบะ นิคมคำสร้อย--
49010083 บ้านป่าแดง นิคมคำสร้อยhttp://school.obec.go.th/banpadaeng[email protected]
49010084 บ้านหนองสระพัง นิคมคำสร้อยhttp://school.obec.go.th/bannongsrapung-
49010085 บ้านอุ่มไผ่ นิคมคำสร้อยhttp://school.obec.go.th/ban-umpai-
49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นิคมคำสร้อย--
49010087 บ้านคำบง1 นิคมคำสร้อย-[email protected]
49010088 บ้านคำพอก2 นิคมคำสร้อยhttps://sites.google.com/mdh.go.th/khamphok2[email protected]
49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นิคมคำสร้อย
49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน นิคมคำสร้อย--
49010091 บ้านห้วยกอก1 นิคมคำสร้อย[email protected]
49010092 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ นิคมคำสร้อย[email protected][email protected]
49010093 บ้านนากอก นิคมคำสร้อย--
49010094 บ้านนาสองเหมือง นิคมคำสร้อย-[email protected]
49010095 บ้านน้ำเที่ยง2 นิคมคำสร้อย--
49010096 บ้านนาอุดม นิคมคำสร้อย-[email protected]
49010097 บ้านขอนแก่น นิคมคำสร้อย--
49010098 บ้านคำไหล นิคมคำสร้อย[email protected]
49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นิคมคำสร้อย
49010100 บ้านป่าเตย นิคมคำสร้อย--
49010101 บ้านโนนเกษม นิคมคำสร้อย--
49010102 บ้านภูแผงม้า นิคมคำสร้อยhttps://www.facebook.com/Phupangmaaschool[email protected]
49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่ นิคมคำสร้อย-[email protected]
49010104 บ้านคำสร้อย นิคมคำสร้อย-[email protected]
49010105 บ้านด่านมน นิคมคำสร้อย-[email protected]
49010106 บ้านคำนางโอก นิคมคำสร้อย-[email protected]
49010107 บ้านหนองนกเขียน นิคมคำสร้อย--
49010108 บ้านนิคมร่มเกล้า นิคมคำสร้อยhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1049730164&page=info[email protected]
49010109 ป่งแดงวิทยาคม นิคมคำสร้อยhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730178-
49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นิคมคำสร้อยlaoluangtaotan.blogspot.com/[email protected]
49010111 บ้านโนนสะอาด2 นิคมคำสร้อย
49010112 หนองข่าประชาอุทิศ นิคมคำสร้อย--
49010113 บ้านหนองแวงใหญ่ นิคมคำสร้อย-[email protected]
49010114 ชุมชนดอนตาล ดอนตาล-[email protected]
49010115 บ้านนาม่วง ดอนตาลhttp:// School.obec.go Th/ bannamuang-
49010116 บ้านโพนสว่าง ดอนตาล--
49010117 บ้านห้วยกอก2 ดอนตาล--
49010118 นาสะเม็งวิทยา ดอนตาล--
49010119 บ้านโคกพัฒนา ดอนตาลhttp://school.obec.go.th/bankokepattana/[email protected]
49010120 บ้านนาสะโน ดอนตาลhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1049730119[email protected]
49010121 นาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล--
49010122 บ้านหนองกระยัง ดอนตาล-[email protected]
49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนา ดอนตาล-[email protected]
49010124 บ้านแก้ง2 ดอนตาล-[email protected]
49010125 บ้านคำดู่ ดอนตาล[email protected]
49010126 บ้านดง ดอนตาลhttp://data.bopp-obec.info /web/?School_ID=1049730138[email protected]
49010127 บ้านนาคำน้อย1 ดอนตาล0[email protected]
49010128 บ้านภูวง ดอนตาล--
49010129 บ้านภูล้อม ดอนตาล--
49010130 บ้านหนองบอน ดอนตาล[email protected]
49010131 บ้านบาก2 ดอนตาลhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730122[email protected]
49010132 บ้านนายาง ดอนตาล--
49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา ดอนตาล-[email protected]
49010134 บ้านห้วยทราย2 ดอนตาล-
49010135 บ้านหนองเม็ก ดอนตาลhttps://sites.google.com/obec.moe.go.th/bannongmekschool[email protected]
49010136 บ้านนาทาม ดอนตาล-[email protected]
49010137 บ้านนาป่ง ดอนตาล-[email protected]
49010138 บ้านนามน ดอนตาลwww.bannamon-
49010139 บ้านโนนสวาท ดอนตาลwww.nonsawart.net[email protected]
49010140 ชุมชนโพธิ์ไทร ดอนตาล--
49010141 บ้านนาโพธิ์ ดอนตาลhttps://www.facebook.com/bannapho.school?fref=ts[email protected]
49010142 บ้านโคกหนองหล่ม ดอนตาลhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1049730136[email protected]
49010143 บ้านเหล่าหมี ดอนตาล--
49010144 บ้านโคกสว่าง1 ดอนตาล--
49010145 บ้านเหล่าแขมทอง ดอนตาล-[email protected]
49010146 บ้านท่าห้วยคำ ดอนตาล--
49010147 บ้านนายอ ดอนตาลhttp:school.obec.go./bannayor[email protected]
49010148 บ้านป่าพยอม ดอนตาล--
49010149 สยามกลการ4 ดอนตาลwww.siamkonlakan4.ac.th[email protected]
49010150 บ้านกกตูม ดงหลวง
49010151 บ้านแก้งนาง ดงหลวง--
49010152 บ้านขัวสูง ดงหลวง[email protected]
49010153 บ้านนาหินกอง ดงหลวงhttp://www.school.obec.go.th/bannahingong[email protected]
49010154 บ้านปากช่อง ดงหลวง-[email protected]
49010155 สยามกลการ 5 ดงหลวง-[email protected]
49010156 บ้านสานแว้ ดงหลวง-[email protected]
49010157 หมู่บ้านป่าไม้ ดงหลวง-[email protected]
49010158 บ้านชะโนด 2 ดงหลวงwww.chanot2.com[email protected]
49010159 บ้านหนองยาง ดงหลวง--
49010160 บ้านย้อมพัฒนา ดงหลวง--
49010161 บ้านโสก ดงหลวง--
49010162 บ้านเปียด ดงหลวง-[email protected]
49010163 บ้านโพนแดง ดงหลวง-
49010164 บ้านดงหลวง ดงหลวง
49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ ดงหลวง-[email protected]
49010166 บ้านนาหลัก ดงหลวง[email protected][email protected]
49010167 บ้านฝั่งแดง ดงหลวง-[email protected]
49010168 บ้านมะนาว ดงหลวง-[email protected]
49010169 บ้านหนองคอง ดงหลวง-[email protected]
49010170 พระราชทานบ้านหนองหมู ดงหลวง-[email protected]
49010171 บ้านโพนไฮ ดงหลวงwww.banphonhi.go.th[email protected]
49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว ดงหลวงwww.banphonhi.go.th[email protected]
49010173 บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวงhttp://www.bankanluengdong.ac.th[email protected]
49010174 ร่มเกล้า ดงหลวงhttp://www.romklao.ac.th[email protected]
49010175 ชุมชนบ้านหนองบัว ดงหลวง
49010176 บ้านน้ำบ่อดง ดงหลวง[email protected]
49010177 บ้านเหล่าดง ดงหลวง--
49010178 บ้านหนองหนาว ดงหลวง--
49010179 ชุมชนบ้านคำชะอี คำชะอีhttp://www.chumchonkamchae.com/[email protected]
49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ คำชะอีhttp://school.obec.go.th/bankokhainone/[email protected]
49010181 บ้านแก้งช้างเนียม คำชะอี-[email protected]
49010182 บ้านนาปุ่ง คำชะอีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730099[email protected]
49010183 บ้านโนนสว่าง1 คำชะอี--
49010184 บ้านหนองกะปาด คำชะอีhttp://school.obec.go.th/bannongkapard[email protected]
49010185 "วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์""" คำชะอีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730102[email protected]
49010186 บ้านกลาง คำชะอี-[email protected]
49010187 คำบกราษฎร์นุกูล คำชะอี--
49010188 บ้านบาก1 คำชะอีhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1049730105[email protected]
49010189 บ้านห้วยลำโมง คำชะอีhttps://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730106&Area_CODE=4901[email protected]
49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 คำชะอี[email protected]
49010191 "บ้านหนองเอี่ยนดง""ราษฎร์สงเคราะห์""" คำชะอี-[email protected]
49010192 ห้วยตาเปอะ คำชะอี[email protected]
49010193 "บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร""" คำชะอี
49010194 บ้านโคก2 คำชะอี--
49010195 บ้านดงยาง1 คำชะอี-[email protected]
49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) คำชะอี
49010197 บ้านโนนสังข์ศรี คำชะอี--
49010198 บ้านซ่ง คำชะอี
49010199 บ้านม่วง คำชะอี--
49010200 บ้านแมด คำชะอี
49010201 บ้านเหล่า คำชะอี--
49010202 บ้านหนองสระพังทอง คำชะอีhttp://school.obec.go.th/bannongsra[email protected]
49010203 บ้านดอนป่าแคน คำชะอี
49010204 บ้านตูมหวาน คำชะอี-[email protected]
49010205 บ้านแฝก คำชะอี--
49010206 บ้านโพนงาม คำชะอี-[email protected]
49010207 บ้านนาหลวง1 คำชะอี-[email protected]
49010208 บ้านหนองบง คำชะอี
49010209 บ้านหนองเอี่ยน คำชะอี
49010210 บ้านโคกสว่าง2 คำชะอีbankhoksawang2[email protected]
49010211 บ้านหนองไฮ คำชะอี
49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อ คำชะอี
49010213 เมืองพาลุกากรภูมิ หว้านใหญ่muangpa[email protected]
49010214 บ้านชะโนด 1 หว้านใหญ่http://www.thaischool.in.th/49102606/[email protected]
49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา หว้านใหญ่http://www.somdej84.ac.th[email protected]
49010216 บ้านขามป้อม หว้านใหญ่-
49010217 บ้านทรายทอง หว้านใหญ่http://school.obec.go.th/bansaitong/[email protected]
49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย หว้านใหญ่--
49010219 บ้านสองคอน หว้านใหญ่-[email protected]
49010220 บ้านป่งขาม หว้านใหญ่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1049730215[email protected]
49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม หว้านใหญ่[email protected]
49010222 บ้านนาดีโคกสวาท หว้านใหญ่
49010223 บ้านหว้านใหญ่ หว้านใหญ่http://school.obec.go.th/banwarncyai[email protected]
49010224 บ้านหนองผือดอนม่วง หว้านใหญ่-[email protected]
49010225 บ้านหว้านน้อย หว้านใหญ่-[email protected]
49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง หว้านใหญ่sites.google.com/a/nmi.ac.th/bannapaeng/ [email protected]
49010227 บ้านโนนสว่าง 2 หว้านใหญ่-[email protected]
49010228 บ้านโนนยาง หนองสูง[email protected]
49010229 บ้านคำพอก 1 หนองสูงhttp://www.khampok1.ac.th/-
49010230 บ้านงิ้ว หนองสูง-[email protected]
49010231 บ้านวังนอง หนองสูง--
49010232 บ้านหนองโอใหญ่ หนองสูง
49010233 บ้านคำพี้ หนองสูง--
49010234 บ้านเป้าป่าแสด หนองสูง-[email protected]
49010235 บ้านภู หนองสูง
49010236 บ้านวังไฮ หนองสูงhttp://school.obec.go.th/banwanghai[email protected]
49010237 บ้านนาตะแบง 2 หนองสูง--
49010238 บ้านบุ่ง หนองสูงwww.banboong.ac.th
49010239 บ้านโคกกลาง หนองสูงwww.thaischool.in.th/Bankokklang/[email protected]
49010240 บ้านแวง หนองสูง-[email protected]
49010241 บ้านโคกหินกอง หนองสูงkokehingong.school[email protected]
49010242 บ้านหลุบปึ้ง หนองสูง--
49010243 บ้านเหล่าน้อย หนองสูง
49010244 บ้านนาหนองแคน หนองสูง--
49010245 บ้านคันแท หนองสูง-[email protected]
49010246 ชุมชนเมืองหนองสูง หนองสูง