แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
49010001 บ้านกุดแข้เมืองมุกดาหารกุดแข้--161131151131171231181201------13581-10111-910--+1+1-11110%
49010002 บ้านกุดแข้ใต้เมืองมุกดาหารกุดแข้--31111515121714191------4681-341-34-----4--
49010003 บ้านดงยางนันทวันเมืองมุกดาหารกุดแข้--414151811211517181------6381-341-45---1-1-4-1-20%
49010004 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3เมืองมุกดาหารคำป่าหลาย--371271231461341381471401401271271386111-1617111820--1-2-3-17-3-15%
49010005 แก้งโนนคำประชาสรรค์เมืองมุกดาหารคำป่าหลาย--1211311211511711511611215171131137111-12131-1415---2-2-13-2-13%
49010006 บ้านคำป่าหลายเมืองมุกดาหารคำป่าหลาย--231391221311231341381371------24781-891-1415---6-6-9-6-40%
49010007 บ้านนาคำน้อย2เมืองมุกดาหารคำป่าหลาย--711215112110112171211------8681-671-56--+1+1-7117%
49010008 บ้านนาตะแบง1เมืองมุกดาหารคำป่าหลาย--201201211211131201271281201301251245111-14151-1516---1-1-15-1-6%
49010009 บ้านนาสองห้องเมืองมุกดาหารคำป่าหลาย--11131111141516111171------6881-451-45-----5--
49010010 บ้านนาเสือหลายหนองยอเมืองมุกดาหารคำป่าหลาย--161201141101191181191161------13281-891-910---1-1-9-1-10%
49010011 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยาเมืองมุกดาหารคำอาฮวน--261141231181151141251181------15381-10111-910--+1+1-11110%
49010012 บ้านคำเขืองเมืองมุกดาหารคำอาฮวน--101161711416112110161------8181-561-56-----6--
49010013 บ้านคำเม็กเมืองมุกดาหารคำอาฮวน--3111312171212121------228--111-23-1--1-2-1-2-66%
49010014 บ้านโค้งสำราญเมืองมุกดาหารคำอาฮวน--16111161121151151141111------10081-451-56---1-1-5-1-16%
49010015 บ้านดงมันเมืองมุกดาหารคำอาฮวน315151717151--3161------418--551-34-1-+2+1-5125%
49010016 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุงเมืองมุกดาหารคำอาฮวน--2131213171316131------2981-231-23-----3--
49010017 บ้านพรานอ้นเมืองมุกดาหารคำอาฮวน--13171919181141191121------918--661-56-1-+1--6--
49010018 บ้านเหล่าครามเมืองมุกดาหารคำอาฮวน--111221231221151261351241201231211242111-14151-1617---2-2-15-2-11%
49010019 บ้านเหมืองบ่าเมืองมุกดาหารคำอาฮวน--5171414141615171------428----1-34-1--3-4---4-100%
49010020 บ้านนาดี2เมืองมุกดาหารดงมอน216141314141213141------329--111-23-1--1-2-1-2-66%
49010021 บ้านสงเปือยเหนือเมืองมุกดาหารดงมอน--191231211221301241311271------19781-10111-1011-----11--
49010022 ห้วยยางจอมมณีเมืองมุกดาหารดงมอน--1017110171818181111------6981-451-45-----5--
49010023 บ้านไร่เมืองมุกดาหารดงมอน--514121--31213121------217--221-23-1---1-2-1-33%
49010024 บ้านดงมอนเมืองมุกดาหารดงมอน--211161171201151291141341------16681-891-1011---2-2-9-2-18%
49010025 บ้านดงเย็นเมืองมุกดาหารดงเย็น--12181111151201201181231------12781-10111-910--+1+1-11110%
49010026 บ้านคำบง2เมืองมุกดาหารดงเย็น---------------------------------0--------
49010027 บ้านโคกขามเลียนเมืองมุกดาหารดงเย็น--171131151131181151211141181201181182111110121-1516-+1-5-4-12-4-25%
49010028 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบงเมืองมุกดาหารดงเย็น--711111111219161181171------9181-891-56--+3+3-9350%
49010029 บ้านป่งโพนเมืองมุกดาหารดงเย็น--171101181911211911911611219171148111-15161-1415--+1+1-1617%
49010030 บ้านโพนสวางเมืองมุกดาหารดงเย็น2110110110115114114120191201161201160121-12131-1516---3-3-13-3-18%
49010031 บ้านสามขัวเมืองมุกดาหารดงเย็น--6114110116116181141131------978118101-56-+1+3+4-10467%
49010032 บ้านหนองแคนนาจานเมืองมุกดาหารดงเย็น--151131171161171201241131------13581-9101-910-----10--
49010033 บ้านบุ่งอุทัยเมืองมุกดาหารนาสีนวน--9161101919110191111------7381-121-45---3-3-2-3-60%
49010034 "บ้านส้มป่อย ""รอดนุกูล"""เมืองมุกดาหารนาสีนวน--161221181311191181261171141171201218111-15161-1516-----16--
49010035 บ้านท่าไค้เมืองมุกดาหารนาสีนวน--201131111271151131101141------12381-10111-89--+2+2-11223%
49010036 บ้านโนนศรีเมืองมุกดาหารนาสีนวน419112110112171121151101------9191-891-56--+3+3-9350%
49010037 บ้านป่งเปือยเมืองมุกดาหารนาโสก--1111619121116119116121115191111164111-14151-1516---1-1-15-1-6%
49010038 บ้านนาโด่เมืองมุกดาหารนาโสก--61141151513161121181------7981-671-45--+2+2-7240%
49010039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์เมืองมุกดาหารนาโสก--121121181191191111191201------13081-891-910---1-1-9-1-10%
49010040 ชุมชนนาโสกเมืองมุกดาหารนาโสก--251351231191281291361381------23381-9101-1112---2-2-10-2-16%
49010041 บ้านหนองน้ำเต้าเมืองมุกดาหารนาโสก--81619117116116112191------9381-341-56---2-2-4-2-33%
49010042 บ้านนาหัวภูเมืองมุกดาหารนาโสก512121516161613191------4491-341-34-----4--
49010043 บ้านเหล่าป่าเป้ดเมืองมุกดาหารนาโสก--171201221221161171131191------14681-781-910---2-2-8-2-20%
49010044 บ้านคำผักหนอกสงเปือยเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่--611014181161101101111------7581-671-45--+2+2-7240%
49010045 บ้านดอนม่วยเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่--7141718171714161------5083-141-34+2--2--4--
49010046 บ้านหนองแอกเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่--191918171171171211121------11081-781-67--+1+1-8115%
49010047 ชุมชนบางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่--91161141141171131181101------11181-671-67-----7--
49010048 บ้านหนองหอยป่าหวายเมืองมุกดาหารบางทรายใหญ่--1511911611411812118114113110171155111-14151-1516---1-1-15-1-6%
49010049 บ้านป่าหวายเมืองมุกดาหารบ้านโคก--1011011016121171131111------8881-561-56-----6--
49010050 บ้านพังคองเมืองมุกดาหารบ้านโคก--141231191151111201241191------14581-10111-910--+1+1-11110%
49010051 บ้านสงเปือยเมืองมุกดาหารบ้านโคก--191201221141191131241201------15181-10111-910--+1+1-11110%
49010052 บ้านหนองบัวเมืองมุกดาหารบ้านโคก8151918151711214131------6191-451-45-----5--
49010053 บ้านหนองแวงเมืองมุกดาหารบ้านโคก--21114118115116122115123121116161187111-14151-1516---1-1-15-1-6%
49010054 บ้านโคก1เมืองมุกดาหารบ้านโคก--101617117111191131131------8681-561-56-----6--
49010055 บ้านคำผึ้งเมืองมุกดาหารผึ่งแดด--91616181619114171------658--551-45-1-+1--5--
49010056 บ้านจอมมณีใต้เมืองมุกดาหารผึ่งแดด114161217151215151------379--221-23-1---1-2-1-33%
49010057 ไตรมิตรวิทยาคมเมืองมุกดาหารผึ่งแดด--12115191121151201231151------12181-891-89-----9--
49010058 บ้านโนนตูมเมืองมุกดาหารผึ่งแดด------111131113121------116--111-12-1---1-1-1-50%
49010059 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์)เมืองมุกดาหารผึ่งแดด--10110181101101111211171------9781-671-56--+1+1-7117%
49010060 บ้านหนองไผ่เมืองมุกดาหารผึ่งแดด--6161917121516131------4481-341-34-----4--
49010061 บ้านนาถ่อนเมืองมุกดาหารโพนทราย--8121161171141141181231------12181-9101-89--+1+1-10112%
49010062 บ้านนาโสกน้อยเมืองมุกดาหารโพนทราย315131913141315191------4491-451-34--+1+1-5125%
49010063 ชุมชนโพนทรายเมืองมุกดาหารโพนทราย--61818181111918181181201121116111-891-67--+2+2-9229%
49010064 บ้านม่วงหักเมืองมุกดาหารโพนทราย--4141417131215141------338--331-23-1-+1--3--
49010065 บ้านหนองหญ้าไซย์เมืองมุกดาหารโพนทราย--1119112114118110110181------9281-891-56--+3+3-9350%
49010066 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนาเมืองมุกดาหารโพนทราย--------------6121------82----1-12-1--1-2---2-100%
49010067 คำฮีเบญจวิทย์เมืองมุกดาหารโพนทราย--231171211201201161161271151161211212111-14151-1516---1-1-15-1-6%
49010068 บ้านแก่นเต่าเมืองมุกดาหารโพนทราย--5171414121616181------4281-561-34--+2+2-6250%
49010069 คำสายทองวิทยาเมืองมุกดาหารมุกดาหาร--41--115151315131------267--221-23-1---1-2-1-33%
49010070 บ้านกุดโง้งเมืองมุกดาหารมุกดาหาร5161511216115115161121141101141120121-781-67--+1+1-8115%
49010071 บ้านดานคำเมืองมุกดาหารมุกดาหาร--914110151515111151------5481-231-34---1-1-3-1-25%
49010072 นาคำน้อยวิทยาเมืองมุกดาหารมุกดาหาร9110116161411219112191------8791-561-56-----6--
49010073 เมืองใหม่เมืองมุกดาหารมุกดาหาร--111141101211221201141171------12981-10111-910--+1+1-11110%
49010074 บ้านศูนย์ไหมเมืองมุกดาหารมุกดาหาร15125121126118191111201251------17091-11121-1011--+1+1-12110%
49010075 บ้านนาโปน้อยเมืองมุกดาหารมุกดาหาร--41101171141817181141------8281-341-56---2-2-4-2-33%
49010076 มุกดาลัยเมืองมุกดาหารมุกดาหาร--572381431522572592682802133392494377324124245124245-----45--
49010077 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณเมืองมุกดาหารมุกดาหาร--17116121115191171181191------13281-781-910---2-2-8-2-20%
49010078 อนุบาลมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร--11841184217618851875184521462206------1,44641114547136367--2-18-20-47-20-29%
49010079 ชุมชนศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารศรีบุญเรือง--9120161141131171111151------10581-781-67--+1+1-8115%
49010080 คำแฮดประชาสรรค์นิคมคำสร้อยกกแดง411219191161101915171------8191-781-56--+2+2-8234%
49010081 บ้านนาหลวง2นิคมคำสร้อยกกแดง--71818191514171131------6181-451-45-----5--
49010082 บ้านบะนิคมคำสร้อยกกแดง--1611514171111121171121------9481-561-56-----6--
49010083 บ้านป่าแดงนิคมคำสร้อยกกแดง--715112110161914191------6281-231-45---2-2-3-2-40%
49010084 บ้านหนองสระพังนิคมคำสร้อยกกแดง--61121811114171161211------8581-561-56-----6--
49010085 บ้านอุ่มไผ่นิคมคำสร้อยกกแดง--31712110141213161------378--221-23-1---1-2-1-33%
49010086 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อยนิคมคำสร้อยโชคชัย--1716112116181181111201------10881-11121-67--+5+5-12572%
49010087 บ้านคำบง1นิคมคำสร้อยโชคชัย--271341331502502542542602------362131-1819111921--1-1-2-19-2-9%
49010088 บ้านคำพอก2นิคมคำสร้อยโชคชัย--------511212141--------234--221-23-1---1-2-1-33%
49010089 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์นิคมคำสร้อยโชคชัย151191191291171151351291311511382441342131-24251-2425-----25--
49010090 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวนนิคมคำสร้อยโชคชัย--2141111121211111------148----1-12-1--1-2---2-100%
49010091 บ้านห้วยกอก1นิคมคำสร้อยนากอก--412151131101814191------5581-341-34-----4--
49010092 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์นิคมคำสร้อยนากอก--918191101121151101101------8381-891-56--+3+3-9350%
49010093 บ้านนากอกนิคมคำสร้อยนากอก--31214151315181101------4081-451-23--+2+2-5267%
49010094 บ้านนาสองเหมืองนิคมคำสร้อยนากอก--121181131201121161211151------12781-10111-910--+1+1-11110%
49010095 บ้านน้ำเที่ยง2นิคมคำสร้อยนากอก--71------41--1131------154--111-12-1---1-1-1-50%
49010096 บ้านนาอุดมนิคมคำสร้อยนาอุดม--131171201171191181251211------15081-10111-910--+1+1-11110%
49010097 บ้านขอนแก่นนิคมคำสร้อยนาอุดม--291201231121211211231141------16381-891-910---1-1-9-1-10%
49010098 บ้านคำไหลนิคมคำสร้อยนาอุดม--111911211117117117161------9081-671-56--+1+1-7117%
49010099 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓นิคมคำสร้อยนาอุดม--10122110118112181221151711317114411--12121-1415-1--2-3-12-3-20%
49010100 บ้านป่าเตยนิคมคำสร้อยนาอุดม--191111181812411712311711918181172111-14151-1516---1-1-15-1-6%
49010101 บ้านโนนเกษมนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย--2171714181917141------4881-451-34--+1+1-5125%
49010102 บ้านภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย--22110191811111612011311318191139111-13141-1415---1-1-14-1-6%
49010103 ชุมชนบ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย--6110131918114113181------7181-451-45-----5--
49010104 บ้านคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย121151201451481461512512522------340121-18191-1819-----19--
49010105 บ้านด่านมนนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย--2121114111211141------178--221-12-1-+1--2--
49010106 บ้านคำนางโอกนิคมคำสร้อยร่มเกล้า--171101171131191111181181------12381-10111-89--+2+2-11223%
49010107 บ้านหนองนกเขียนนิคมคำสร้อยร่มเกล้า--71101131121151111121131------9381-121-56---4-4-2-4-66%
49010108 บ้านนิคมร่มเกล้านิคมคำสร้อยร่มเกล้า--41315111141141121111------6481-561-45--+1+1-6120%
49010109 ป่งแดงวิทยาคมนิคมคำสร้อยหนองแวง--13118116115111113121113122119171168111-14151-1415-----15--
49010110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่านนิคมคำสร้อยหนองแวง--911411511211111311811711218171136111-891-1415---6-6-9-6-40%
49010111 บ้านโนนสะอาด2นิคมคำสร้อยหนองแวง--1131412121817181------358--441-23-1-+2+1-4134%
49010112 หนองข่าประชาอุทิศนิคมคำสร้อยหนองแวง--91111181121161111191131------10981-671-67-----7--
49010113 บ้านหนองแวงใหญ่นิคมคำสร้อยหนองแวง--18114191231101181181241------13481-9101-910-----10--
49010114 ชุมชนดอนตาลดอนตาลดอนตาล--231211241271381361351401------24481-12131-1617---4-4-13-4-23%
49010115 บ้านนาม่วงดอนตาลดอนตาล3171913171717112171------6291-341-45---1-1-4-1-20%
49010116 บ้านโพนสว่างดอนตาลดอนตาล--111111131141211211211211------13381-9101-910-----10--
49010117 บ้านห้วยกอก2ดอนตาลดอนตาล--4141112161817161------3881-671-23--+4+4-74134%
49010118 นาสะเม็งวิทยาดอนตาลนาสะเม็ง--211141151181331201241251191301101229111-15161-1516-----16--
49010119 บ้านโคกพัฒนาดอนตาลนาสะเม็ง--101131111111171131171161------10881-561-67---1-1-6-1-14%
49010120 บ้านนาสะโนดอนตาลนาสะเม็ง--616112111118110181111------8281-891-56--+3+3-9350%
49010121 นาหว้าประชาสรรค์ดอนตาลนาสะเม็ง--15121119126114120117120112119171190111-14151-1516---1-1-15-1-6%
49010122 บ้านหนองกระยังดอนตาลนาสะเม็ง--5131713131614161------378--221-23-1---1-2-1-33%
49010123 บ้านภูผาหอมพัฒนาดอนตาลนาสะเม็ง--81518141111819171------6081-451-34--+1+1-5125%
49010124 บ้านแก้ง2ดอนตาลบ้านแก้ง--7181121417111112171------688--331-45-1--1-2-3-2-40%
49010125 บ้านคำดู่ดอนตาลบ้านแก้ง--614110141121618131------5381-451-34--+1+1-5125%
49010126 บ้านดงดอนตาลบ้านแก้ง--101121811617161181231------10081-671-56--+1+1-7117%
49010127 บ้านนาคำน้อย1ดอนตาลบ้านแก้ง--81913181718181101------6181-671-45--+2+2-7240%
49010128 บ้านภูวงดอนตาลบ้านแก้ง--2131314141312131------248--221-23-1---1-2-1-33%
49010129 บ้านภูล้อมดอนตาลบ้านบาก--311411111511217171131------8281-671-56--+1+1-7117%
49010130 บ้านหนองบอนดอนตาลบ้านบาก--13111115114112171191121------10381-671-67-----7--
49010131 บ้านบาก2ดอนตาลบ้านบาก--301311361351301231421381271411351368111-1516112123--1-6-7-16-7-30%
49010132 บ้านนายางดอนตาลบ้านบาก--181919110181131201141------10181-671-67-----7--
49010133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยาดอนตาลป่าไร่--811914119118110125114181251101160111-14151-1415-----15--
49010134 บ้านห้วยทราย2ดอนตาลป่าไร่--81101111181101141121181------1018--881-67-1-+2+1-8115%
49010135 บ้านหนองเม็กดอนตาลป่าไร่--611411018171181111101171101131124111-13141-1415---1-1-14-1-6%
49010136 บ้านนาทามดอนตาลป่าไร่121241251251231271201311341301221191292121-15161-1718---2-2-16-2-11%
49010137 บ้านนาป่งดอนตาลป่าไร่--161171171111171121161191------12581-10111-910--+1+1-11110%
49010138 บ้านนามนดอนตาลป่าไร่--71613181717112151------5581-341-34-----4--
49010139 บ้านโนนสวาทดอนตาลป่าไร่--191141141141161141201131151221101171111-14151-1415-----15--
49010140 ชุมชนโพธิ์ไทรดอนตาลโพธิ์ไทร--5111131131121111111121------7881-891-45--+4+4-9480%
49010141 บ้านนาโพธิ์ดอนตาลโพธิ์ไทร--12171191111121161191181171121131156111-12131-1415---2-2-13-2-13%
49010142 บ้านโคกหนองหล่มดอนตาลโพธิ์ไทร--131141131717111116113110110171121111-12131-1415---2-2-13-2-13%
49010143 บ้านเหล่าหมีดอนตาลเหล่าหมี--1811112811711712212911213191141180111-12131-1516---3-3-13-3-18%
49010144 บ้านโคกสว่าง1ดอนตาลเหล่าหมี--6151417111181111111------6381-781-45--+3+3-8360%
49010145 บ้านเหล่าแขมทองดอนตาลเหล่าหมี------3111--614171------215--221-23-1---1-2-1-33%
49010146 บ้านท่าห้วยคำดอนตาลเหล่าหมี--31101615181315121------4281-341-34-----4--
49010147 บ้านนายอดอนตาลเหล่าหมี--13110181101121818191------788--441-45-1---1-4-1-20%
49010148 บ้านป่าพยอมดอนตาลเหล่าหมี--4111919131916161------478--551-34-1-+2+1-5125%
49010149 สยามกลการ4ดอนตาลเหล่าหมี--19123117122123112115119114111191184111-12131-1516---3-3-13-3-18%
49010150 บ้านกกตูมดงหลวงกกตูม--2311311011511411011818120112181151111-12131-1415---2-2-13-2-13%
49010151 บ้านแก้งนางดงหลวงกกตูม--201301221231281331351291211301151286111-17181-1617--+1+1-1816%
49010152 บ้านขัวสูงดงหลวงกกตูม--318171111817110191------6381-341-45---1-1-4-1-20%
49010153 บ้านนาหินกองดงหลวงกกตูม--141101121121161181201171------11981-891-67--+2+2-9229%
49010154 บ้านปากช่องดงหลวงกกตูม--61--71--11--1121------175----1-12-1--1-2---2-100%
49010155 สยามกลการ 5ดงหลวงกกตูม---------------------------------0--------
49010156 บ้านสานแว้ดงหลวงกกตูม--151231211171251321221321161231181244111-11121-1617---5-5-12-5-29%
49010157 หมู่บ้านป่าไม้ดงหลวงกกตูม41415110111151318171------5791-451-34--+1+1-5125%
49010158 บ้านชะโนด 2ดงหลวงชะโนดน้อย--241191231271371191371321251181271288111-11121-1718---6-6-12-6-33%
49010159 บ้านหนองยางดงหลวงชะโนดน้อย--321241191461171201411311261331321321111-18191-1819-----19--
49010160 บ้านย้อมพัฒนาดงหลวงชะโนดน้อย--151141111181111131121151------10981-671-67-----7--
49010161 บ้านโสกดงหลวงดงหลวง--141161181171151261321281191231221230111-11121-1516---4-4-12-4-25%
49010162 บ้านเปียดดงหลวงดงหลวง--11118113118181131201211------12281-11121-89--+3+3-12334%
49010163 บ้านโพนแดงดงหลวงดงหลวง--161171161131211231281221------15681-891-910---1-1-9-1-10%
49010164 บ้านดงหลวงดงหลวงดงหลวง--261291331151251151321251------20081-10111-1011-----11--
49010165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศดงหลวงพังแดง--711017111113181131111------8081-561-45--+1+1-6120%
49010166 บ้านนาหลักดงหลวงพังแดง31811117151613111171------61911461-45-+1-+1-6120%
49010167 บ้านฝั่งแดงดงหลวงพังแดง--171131191181131131211231401371391253111-14151-2122---7-7-15-7-31%
49010168 บ้านมะนาวดงหลวงพังแดง--8181101111131111191161------9681-451-56---1-1-5-1-16%
49010169 บ้านหนองคองดงหลวงพังแดง--151181221161191171231271------15781-10111-910--+1+1-11110%
49010170 พระราชทานบ้านหนองหมูดงหลวงพังแดง--8111151917110171201------7781-561-45--+1+1-6120%
49010171 บ้านโพนไฮดงหลวงหนองแคน--17121131121101141171121------10681-781-67--+1+1-8115%
49010172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาวดงหลวงดงหลวง------51----------------51----1-12-1--1-2---2-100%
49010173 บ้านก้านเหลืองดงดงหลวงหนองแคน--13116151181181191211141------12481-561-89---3-3-6-3-33%
49010174 ร่มเกล้าดงหลวงหนองแคน--241101131161201131301291381331331259111-16171-2122---5-5-17-5-22%
49010175 ชุมชนบ้านหนองบัวดงหลวงหนองบัว--141191171231171211311261241241121228111-11121-1516---4-4-12-4-25%
49010176 บ้านน้ำบ่อดงดงหลวงหนองบัว--11211141----5161------196--221-12-1-+1--2--
49010177 บ้านเหล่าดงดงหลวงหนองบัว--1611611611311818115181------11081-341-67---3-3-4-3-42%
49010178 บ้านหนองหนาวดงหลวงหนองบัว--211111171817171121------5581-671-34--+3+3-7375%
49010179 ชุมชนบ้านคำชะอีคำชะอีคำชะอี--10161241161191251221151------13781-781-910---2-2-8-2-20%
49010180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำคำชะอีคำชะอี--1181214141615171------378--331-23-1-+1--3--
49010181 บ้านแก้งช้างเนียมคำชะอีคำชะอี--6191515141413131------398--331-23-1-+1--3--
49010182 บ้านนาปุ่งคำชะอีคำชะอี--1111512111313111------178----1-12-1--1-2---2-100%
49010183 บ้านโนนสว่าง1คำชะอีคำชะอี--21317111131813141------4181-561-34--+2+2-6250%
49010184 บ้านหนองกะปาดคำชะอีคำชะอี--8181819151316141------5182-351-34+1--+1-5125%
49010185 "วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์"""คำชะอีคำชะอี--61141151141131161201221------12081-9101-67--+3+3-10343%
49010186 บ้านกลางคำชะอีคำบก--11315111611319161------4481-341-34-----4--
49010187 คำบกราษฎร์นุกูลคำชะอีคำบก--41815151513141111------4581-671-34--+3+3-7375%
49010188 บ้านบาก1คำชะอีคำบก--1121--3131413121------187--111-12-1---1-1-1-50%
49010189 บ้านห้วยลำโมงคำชะอีคำบก--6171517121917161------4981-231-34---1-1-3-1-25%
49010190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501คำชะอีน้ำเที่ยง--361211461361411522351582------325101-22231-1819--+4+4-23422%
49010191 "บ้านหนองเอี่ยนดง""ราษฎร์สงเคราะห์"""คำชะอีน้ำเที่ยง--25119181161201171231271141231231215111-12131-1516---3-3-13-3-18%
49010192 ห้วยตาเปอะคำชะอีบ้านค้อ--191221251211401211281261211151201258111-13141-1617---3-3-14-3-17%
49010193 "บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร"""คำชะอีบ้านค้อ--141111918110113120171------9281-671-56--+1+1-7117%
49010194 บ้านโคก2คำชะอีบ้านค้อ--511151101101101101171------6881-451-45-----5--
49010195 บ้านดงยาง1คำชะอีบ้านค้อ--81101914161141101131------7481-671-45--+2+2-7240%
49010196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)คำชะอีบ้านค้อ--1017112131716161101------6181-451-45-----5--
49010197 บ้านโนนสังข์ศรีคำชะอีบ้านซ่ง--241201201251251161331251381351201281111-13141-1617---3-3-14-3-17%
49010198 บ้านซ่งคำชะอีบ้านซ่ง--9118113114120115124181------12181-10111-89--+2+2-11223%
49010199 บ้านม่วงคำชะอีบ้านเหล่า--51618181717191111------618-1341-45-1+1-1-1-4-1-20%
49010200 บ้านแมดคำชะอีบ้านเหล่า--1217112115191141121111------928--661-56-1-+1--6--
49010201 บ้านเหล่าคำชะอีบ้านเหล่า--1511819117115122119128191181131183111-14151-1516---1-1-15-1-6%
49010202 บ้านหนองสระพังทองคำชะอีโพนงาม--6121617141511191------408--111-23-1--1-2-1-2-66%
49010203 บ้านดอนป่าแคนคำชะอีโพนงาม--1131711151113181------298--111-23-1--1-2-1-2-66%
49010204 บ้านตูมหวานคำชะอีโพนงาม12171917161711111219113191111113121-9101-67--+3+3-10343%
49010205 บ้านแฝกคำชะอีโพนงาม--417121811119118141------6381-671-45--+2+2-7240%
49010206 บ้านโพนงามคำชะอีโพนงาม--201221161121151121191151------13181-10111-910--+1+1-11110%
49010207 บ้านนาหลวง1คำชะอีหนองเอี่ยน--6191316131512111------358--221-23-1---1-2-1-33%
49010208 บ้านหนองบงคำชะอีหนองเอี่ยน--161201201201161151201181------14581-781-910---2-2-8-2-20%
49010209 บ้านหนองเอี่ยนคำชะอีหนองเอี่ยน--811219112116116122111114171121139111-14151-1415-----15--
49010210 บ้านโคกสว่าง2คำชะอีเหล่าสร้างถ่อ--3191417161915161------4981-561-34--+2+2-6250%
49010211 บ้านหนองไฮคำชะอีเหล่าสร้างถ่อ--31718191716110161------568--441-34-1-+1--4--
49010212 บ้านเหล่าสร้างถ่อคำชะอีเหล่าสร้างถ่อ--131171131231141141171171------1288--881-910-1--1-2-8-2-20%
49010213 เมืองพาลุกากรภูมิหว้านใหญ่ชะโนด--818115161719161101------6981-561-45--+1+1-6120%
49010214 บ้านชะโนด 1หว้านใหญ่ชะโนด--3181131151914116110116119191122111-14151-1415-----15--
49010215 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษาหว้านใหญ่ดงหมู--121191171181181291331251111191141215111-14151-1516---1-1-15-1-6%
49010216 บ้านขามป้อมหว้านใหญ่บางทรายน้อย--181211141141201101171191111141261184111-12131-1516---3-3-13-3-18%
49010217 บ้านทรายทองหว้านใหญ่บางทรายน้อย--121141919113110110181------8582-571-56+1--+1-7117%
49010218 ชุมชนบ้านบางทรายน้อยหว้านใหญ่บางทรายน้อย--81216171719141101711013173111-10111-45--+6+6-116120%
49010219 บ้านสองคอนหว้านใหญ่ป่งขาม--17126123124121127117126116191161222111-14151-1617---2-2-15-2-11%
49010220 บ้านป่งขามหว้านใหญ่ป่งขาม--7111161111616112181------6781-231-45---2-2-3-2-40%
49010221 บ้านนาขามป้อมวิทยาคมหว้านใหญ่ป่งขาม1171616151717113171------5991-451-34--+1+1-5125%
49010222 บ้านนาดีโคกสวาทหว้านใหญ่ป่งขาม--816161111619113151------6481-121-45---3-3-2-3-60%
49010223 บ้านหว้านใหญ่หว้านใหญ่หว้านใหญ่--201261211281191271381231------20281-11121-1011--+1+1-12110%
49010224 บ้านหนองผือดอนม่วงหว้านใหญ่หว้านใหญ่--4171412161418181------4381-561-34--+2+2-6250%
49010225 บ้านหว้านน้อยหว้านใหญ่หว้านใหญ่--3161515151615181------4381-671-34--+3+3-7375%
49010226 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้างหว้านใหญ่หว้านใหญ่--191221181221191221211201------16381-10111-910--+1+1-11110%
49010227 บ้านโนนสว่าง 2หว้านใหญ่หว้านใหญ่--9141116131516131------3781-451-23--+2+2-5267%
49010228 บ้านโนนยางหนองสูงโนนยาง--121131121101121121191141----3110791-12131-67--+6+6-13686%
49010229 บ้านคำพอก 1หนองสูงโนนยาง--813161121141131151171------8881-781-56--+2+2-8234%
49010230 บ้านงิ้วหนองสูงโนนยาง--181811211211711412511417191111147111-14151-1415-----15--
49010231 บ้านวังนองหนองสูงโนนยาง--51614171617171101------5281-341-34-----4--
49010232 บ้านหนองโอใหญ่หนองสูงโนนยาง51711314111113113110151------8191-671-56--+1+1-7117%
49010233 บ้านคำพี้หนองสูงบ้านเป้า--4151116171317191------4281-341-34-----4--
49010234 บ้านเป้าป่าแสดหนองสูงบ้านเป้า--13181141161111151191191------11581-891-67--+2+2-9229%
49010235 บ้านภูหนองสูงบ้านเป้า--9121613131318171------4181-341-34-----4--
49010236 บ้านวังไฮหนองสูงภูวง--91711311319171201121------9081-561-56-----6--
49010237 บ้านนาตะแบง 2หนองสูงภูวง--716181715114112191------688--331-45-1--1-2-3-2-40%
49010238 บ้านบุ่งหนองสูงภูวง--61413191--81816141512155101-10111-34--+7+7-117175%
49010239 บ้านโคกกลางหนองสูงหนองสูงใต้--4131414161216151------3481-231-23-----3--
49010240 บ้านแวงหนองสูงหนองสูงใต้--1218113114171101151121------9181-891-56--+3+3-9350%
49010241 บ้านโคกหินกองหนองสูงหนองสูงใต้--1017161918112110161------6881-341-45---1-1-4-1-20%
49010242 บ้านหลุบปึ้งหนองสูงหนองสูงใต้--6151515171516181------4781-341-34-----4--
49010243 บ้านเหล่าน้อยหนองสูงหนองสูงใต้--313111--11415121------197--111-12-1---1-1-1-50%
49010244 บ้านนาหนองแคนหนองสูงหนองสูง--5151315131514161------368--441-23-1-+2+1-4134%
49010245 บ้านคันแทหนองสูงหนองสูง--4161517131516181------448--221-34-1--1-2-2-2-50%
49010246 ชุมชนเมืองหนองสูงหนองสูงหนองสูงเหนือ--211201221181271251341341------20181-10111-1011-----11--
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT