ทะเบียนโรงเรียน สพป.มุกดาหาร.
บ้านคำบง2
รหัส
SMIS 8 หลัก49010026
PERCODE 6 หลัก730030
กระทรวง 10 หลัก1049730030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำบง2
ชื่อ (อังกฤษ)Bankambong2
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลดงเย็น
อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์49000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810499569
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์http://school.obec.go.th/bankhambong/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4064867
Longitude
104.660551

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน