สพป.มุกดาหาร.. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
490101797300961049730096 ชุมชนบ้านคำชะอีคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --512212721411512412111511611056------------------------13281710ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490101807300971049730097 บ้านกกไฮโนนน้ำคำคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --9121112413161417121266------------------------37854ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101817300981049730098 บ้านแก้งช้างเนียมคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --8141122514141314141246------------------------36853ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101827300991049730099 บ้านนาปุ่งคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก ----4141212121311131136------------------------17722ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101837301001049730100 บ้านโนนสว่าง1คำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --51611121214181314121336------------------------44865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101847301011049730101 บ้านหนองกะปาดคำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --8181162916131714141336------------------------49865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101857301021049730102 "วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์"""คำชะอีคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --131161292121121151211221161986------------------------12781614ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490101867301031049730103 บ้านกลางคำบกคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --312152116191816181386------------------------43856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101877301041049730104 คำบกราษฎร์นุกูลคำบกคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --91611525151514111151356------------------------50868ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101887301051049730105 บ้านบาก1คำบกคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --11--11213151312151206------------------------21732ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101897301061049730106 บ้านห้วยลำโมงคำบกคำชะอีเครือข่ายฯคำชะอีคำบก --6141102712171716171366------------------------46865ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.