สพป.มุกดาหาร.. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
490100967301731049730173 บ้านนาอุดมนาอุดมนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม --1311713022011711911812512111206------------------------15081913ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490100977301741049730174 บ้านขอนแก่นนาอุดมนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม --2912014922311212112112311411146------------------------16382012ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490100987301751049730175 บ้านคำไหลนาอุดมนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม --111912021211117117117161706------------------------9081110ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100997301761049730176 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓นาอุดมนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม --101221322101181121812211518561317171273----------------144111313ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
490101007301771049730177 บ้านป่าเตยนาอุดมนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม --1911113021818124117123117110768119181353----------------172111617ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
490101017301521049730152 บ้านโนนเกษมนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม --217192714181917141396------------------------48868ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101027301531049730153 บ้านภูแผงม้านิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม --22110132291811111612011317768113191303----------------139111315ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
490101037301491049730149 ชุมชนบ้านม่วงไข่นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม --6110116231918114113181556------------------------71896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101047301501049730150 บ้านคำสร้อยนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 12115120147345248246251251252229312------------------------340152321ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
490101057301511049730151 บ้านด่านมนนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม --212142114111211141136------------------------17823ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT