ทะเบียนโรงเรียน สพป.มุกดาหาร.
บ้านกุดแข้
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก49010001
PERCODE 6 หลัก730062
กระทรวง 10 หลัก1049730062
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดแข้
ชื่อ (อังกฤษ)Bankudkaeschool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดแข้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์49000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.58308695
Longitude
104.5774715

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน