สพป.มุกดาหาร..
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
490100017300621049730062 บ้านกุดแข้1กุดแข้เมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ -[email protected] -16.58308695104.5774715
490100027300631049730063 บ้านกุดแข้ใต้2กุดแข้เมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 42049836[email protected] http://Bkkt school.co.th16.58245137104.5682057
490100037300651049730065 บ้านดงยางนันทวัน4กุดแข้เมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 42670100- -16.603255104.5811807
490100047300081049730008 บ้านสามขามิตรภาพที่ 39คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 42643780 16.69031042104.6605185
490100057300091049730009 แก้งโนนคำประชาสรรค์5คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 42610538[email protected] http://www.bkschool.info16.73324547104.5599773
490100067300101049730010 บ้านคำป่าหลาย10คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 878146549[email protected] https://bit.ly/2TnsxQs16.73031972104.6643068
490100077300111049730011 บ้านนาคำน้อย26คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ -[email protected] 016.7320936104.6203111
490100087300121049730012 บ้านนาตะแบง14คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 42670155- -16.765938104.6890962
490100097300131049730013 บ้านนาสองห้อง8คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 42670102[email protected] 016.69896197104.6986544
490100107300141049730014 บ้านนาเสือหลายหนองยอ3คำป่าหลายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 0 16.77547854104.6615626
490100117300151049730015 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา1คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 042-640060[email protected] -16.49715507104.6683655
490100127300161049730016 บ้านคำเขือง3คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น -- -16.51406323104.64373
490100137300171049730017 บ้านคำเม็ก6คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 042 - 640072[email protected] -16.50419196104.6942646
490100147300181049730018 บ้านโค้งสำราญ10คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 42662001[email protected] 16.44083608104.6240433
490100157300191049730019 บ้านดงมัน5คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 846067554[email protected] -16.45850196104.6458582
490100167300201049730020 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง7คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 42676344- -16.4872185104.6911166
490100177300211049730021 บ้านพรานอ้น4คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น -[email protected] -16.51093933104.6330629
490100187300221049730022 บ้านเหล่าคราม12คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 042-620949- -16.4672953104.7008791
490100197300771049730077 บ้านเหมืองบ่า2คำอาฮวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 968954383[email protected] -16.51282344104.67935
490100207300551049730055 บ้านนาดี28ดงมอนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ -- -16.64073276104.506001
490100217300581049730058 บ้านสงเปือยเหนือ10ดงมอนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 42661516[email protected] 16.6656452104.4988899
490100227300591049730059 ห้วยยางจอมมณี7ดงมอนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 42661503[email protected] -16.65377148104.4902257
490100237300611049730061 บ้านไร่9ดงมอนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 958793393- -16.70096857104.5074971
490100247300511049730051 บ้านดงมอน1ดงมอนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 42661501[email protected] https://sites.google.com/view/bandongmonschool/home16.65704935104.5036406
490100257300291049730029 บ้านดงเย็น1ดงเย็นเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 42612583- https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1049730029&page=info16.3858566104.6976684
490100267300301049730030 บ้านคำบง29ดงเย็นเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 810499569[email protected] http://school.obec.go.th/bankhambong/16.4064867104.660551
490100277300311049730031 บ้านโคกขามเลียน7ดงเย็นเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 819543320- -16.361299104.6769319
490100287300321049730032 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง5ดงเย็นเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 042-670108- -16.3699503104.7396953
490100297300331049730033 บ้านป่งโพน3ดงเย็นเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น -- -16.4315249104.6530377
490100307300341049730034 บ้านโพนสวาง6ดงเย็นเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น -[email protected] http://school.obec.go.th/banponesawarng16.36585419104.6959357
490100317300351049730035 บ้านสามขัว0ดงเย็นเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 16.3869625104.7275821
490100327300361049730036 บ้านหนองแคนนาจาน2ดงเย็นเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯคำอาฮวน ดงเย็น 851590416[email protected] 16.42168987104.6930661
490100337300051049730005 บ้านบุ่งอุทัย10นาสีนวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 910640079[email protected] http://www.banbunuthai.com16.50167514104.7472656
490100347300071049730007 "บ้านส้มป่อย ""รอดนุกูล"""2นาสีนวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 819544021[email protected] http:/school.obec.go.th/bansompoi16.4687183104.8052842
490100357300021049730002 บ้านท่าไค้7นาสีนวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 872149348- -16.4448218104.8453484
490100367300041049730004 บ้านโนนศรี3นาสีนวนเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 828472397[email protected] http://school.obec.go.th/bannonesri/index222.htm16.4769952104.7780366
490100377300371049730037 บ้านป่งเปือย7นาโสกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 42049798[email protected] http://school.obec.go.th/banpongpui16.4678882104.475696
490100387300381049730038 บ้านนาโด่6นาโสกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 899405609[email protected] https://sites.google.com/view/bannado/16.44642436104.5402185
490100397300391049730039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์5นาโสกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 42660002 16.5203366104.4719444
490100407300401049730040 ชุมชนนาโสก1นาโสกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 42660009- -16.51102652104.5138512
490100417300411049730041 บ้านหนองน้ำเต้า2นาโสกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 933295545[email protected] www.nntsc.go.th16.43085905104.5480695
490100427300421049730042 บ้านนาหัวภู9นาโสกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 42676461[email protected] 16.5055623104.5832405
490100437302461049730246 บ้านเหล่าป่าเป้ด11นาโสกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 983251525- school.cres.in.th/banlaopapad16.5157901104.5083968
490100447300441049730044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย7บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 42674121 16.608537104.727904
490100457300461049730046 บ้านดอนม่วย4บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 885619635[email protected] 16.62528033104.711412
490100467300491049730049 บ้านหนองแอก5บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ - 16.6424117104.6940148
490100477300471049730047 ชุมชนบางทรายใหญ่1บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ 857472462[email protected] https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730047&Area_CODE=490116.60868961104.7275634
490100487300481049730048 บ้านหนองหอยป่าหวาย6บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯสะพานมิตรภาพ -[email protected] -16.6108561104.691104
490100497300251049730025 บ้านป่าหวาย7บ้านโคกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 42670105[email protected] -16.6266183104.5334566
490100507300261049730026 บ้านพังคอง5บ้านโคกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ [email protected] facbook [email protected]16.6179298104.5489636
490100517300271049730027 บ้านสงเปือย6บ้านโคกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 42670143[email protected] -16.60714666104.5755112
490100527300281049730028 บ้านหนองบัว3บ้านโคกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 42670112[email protected] -16.6119582104.5387635
490100537300231049730023 บ้านหนองแวง8บ้านโคกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 621306592[email protected] http://school.obec.go.th/bannongwaeng16.5859714104.5293904
490100547300241049730024 บ้านโคก12บ้านโคกเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 910643978[email protected] -16.6266233104.5334625
490100557300521049730052 บ้านคำผึ้ง13ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 956054652[email protected] -16.594015104.5113354
490100567300531049730053 บ้านจอมมณีใต้7ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 877714473- -16.6053889104.4992575
490100577300541049730054 ไตรมิตรวิทยาคม10ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ -- -16.6307251104.4887811
490100587300561049730056 บ้านโนนตูม3ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ -- -16.6125571104.4876621
490100597300571049730057 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์)2ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 897103575[email protected] -16.6275804104.4844659
490100607300601049730060 บ้านหนองไผ่12ผึ่งแดดเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 956700269[email protected] 16.63643712104.471185
490100617300661049730066 บ้านนาถ่อน4โพนทรายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 942919096[email protected] -16.5347668104.5982883
490100627300671049730067 บ้านนาโสกน้อย1โพนทรายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 16.5973427104.6071989
490100637300681049730068 ชุมชนโพนทราย3โพนทรายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 817083781- -16.57432086104.5989659
490100647300691049730069 บ้านม่วงหัก8โพนทรายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 810508634[email protected] -16.56680569104.6097255
490100657300701049730070 บ้านหนองหญ้าไซย์5โพนทรายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 42670114- -16.59019346104.5976794
490100667300501049730050 คำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา11โพนทรายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ -- -16.62019319104.6095059
490100677300451049730045 คำฮีเบญจวิทย์7โพนทรายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ -- -16.6263881104.6416038
490100687300641049730064 บ้านแก่นเต่า14โพนทรายเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯไตรมิตรนวพัฒน์ 42612507[email protected] -16.593864104.6209959
490100697300711049730071 คำสายทองวิทยา0มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร -- -16.52732833104.70026
490100707300721049730072 บ้านกุดโง้ง5มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร -- -16.56328902104.6389001
490100717300731049730073 บ้านดานคำ6มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร -[email protected] https://sites.google.com/view/dankham16.58266966104.6824406
490100727300741049730074 นาคำน้อยวิทยา2มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร -[email protected] -16.55960528104.626442
490100737300751049730075 เมืองใหม่-มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 897142410- -16.54445036104.706284
490100747300761049730076 บ้านศูนย์ไหม3มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 813203798soonmai.school@ gmail. Com -16.5532653104.6698623
490100757300031049730003 บ้านนาโปน้อย0มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 956141289[email protected] --16.56297687104.7293194
490100767300061049730006 มุกดาลัย0มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 42611311[email protected] https://mukdalai.thai.ac/home/16.54083178104.7272784
490100777300431049730043 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ0มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 42661016[email protected] www.napoyai.com16.58081276104.7224878
490100787300781049730078 อนุบาลมุกดาหาร0มุกดาหารเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 42613006[email protected] http://www.anubanmuk.ac.th/16.5378938104.7195621
490100797300011049730001 ชุมชนศรีบุญเรือง0ศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหาร49000เครือข่ายฯแก้วมุกดาหาร 042-611820[email protected] -16.52672172104.7247234
490100807301541049730154 คำแฮดประชาสรรค์4กกแดงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 42641008 16.40939022104.5129694
490100817301561049730156 บ้านนาหลวง29กกแดงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 887723352[email protected] www. school.obec.go.th/bannaluang16.40748856104.4875676
490100827301571049730157 บ้านบะ5กกแดงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 42641007- -16.3949278104.5325096
490100837301581049730158 บ้านป่าแดง1กกแดงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 803951566[email protected] http://school.obec.go.th/banpadaeng16.40870084104.525672
490100847301591049730159 บ้านหนองสระพัง7กกแดงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 885639079- http://school.obec.go.th/bannongsrapung16.3852238104.4849899
490100857301601049730160 บ้านอุ่มไผ่3กกแดงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 619537733- http://school.obec.go.th/ban-umpai16.4185224104.5031497
490100867301611049730161 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย3โชคชัยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา -- -16.34845656104.5016138
490100877301621049730162 บ้านคำบง14โชคชัยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 981541698[email protected] -16.364289104.5093644
490100887301631049730163 บ้านคำพอก25โชคชัยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 42661503[email protected] https://sites.google.com/mdh.go.th/khamphok216.3212618104.5221969
490100897301651049730165 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์1โชคชัยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 42638299 16.34088568104.520651
490100907301671049730167 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน9โชคชัยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา -- -16.3544297104.5118814
490100917301681049730168 บ้านห้วยกอก110นากอกนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ 860102287[email protected] 16.3870163104.5648646
490100927301691049730169 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์8นากอกนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ 898439629[email protected] [email protected]16.35082482104.5787982
490100937301701049730170 บ้านนากอก1นากอกนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ -- -16.3953359104.5496533
490100947301711049730171 บ้านนาสองเหมือง4นากอกนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ 902476886[email protected] -16.3696632104.5896094
490100957301721049730172 บ้านน้ำเที่ยง25นากอกนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ -- -16.41537094104.554979
490100967301731049730173 บ้านนาอุดม10นาอุดมนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 956651729[email protected] -16.23452337104.6054943
490100977301741049730174 บ้านขอนแก่น2นาอุดมนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 42670107- -16.2634599104.6255104
490100987301751049730175 บ้านคำไหล5นาอุดมนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 963657417[email protected] 16.26942947104.5720797
490100997301761049730176 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓4นาอุดมนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 890403861 16.31490071104.6208912
490101007301771049730177 บ้านป่าเตย3นาอุดมนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม -- -16.2550266104.5914687
490101017301521049730152 บ้านโนนเกษม8นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 872319942- -16.3543059104.5488655
490101027301531049730153 บ้านภูแผงม้า10นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 930833824[email protected] https://www.facebook.com/Phupangmaaschool16.307879104.5839187
490101037301491049730149 ชุมชนบ้านม่วงไข่2นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 902919798[email protected] -16.354512104.5287045
490101047301501049730150 บ้านคำสร้อย1นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม 819742461[email protected] -16.3745826104.5558427
490101057301511049730151 บ้านด่านมน4นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯคำสร้อยนาอุดม -[email protected] -16.3475568104.5584999
490101067301551049730155 บ้านคำนางโอก6ร่มเกล้านิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 880684605[email protected] -16.4093604104.4567586
490101077301661049730166 บ้านหนองนกเขียน4ร่มเกล้านิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา -- -16.3472603104.4354857
490101087301641049730164 บ้านนิคมร่มเกล้า1ร่มเกล้านิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯร่มกกชัยพัฒนา 970825431[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1049730164&page=info16.3828077104.4499665
490101097301781049730178 ป่งแดงวิทยาคม4หนองแวงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ 819740556- https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104973017816.4228271104.5785413
490101107301791049730179 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน11หนองแวงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ 42662000[email protected] laoluangtaotan.blogspot.com/16.432935104.6157283
490101117301801049730180 บ้านโนนสะอาด28หนองแวงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ 812631443 16.38382104.640181
490101127301811049730181 หนองข่าประชาอุทิศ2หนองแวงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ -- -16.40633468104.6050156
490101137301821049730182 บ้านหนองแวงใหญ่1หนองแวงนิคมคำสร้อย49130เครือข่ายฯธารบังอี่ 42670164[email protected] -16.3914371104.5930618
490101147301131049730113 ชุมชนดอนตาล3ดอนตาลดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล 42689091[email protected] -16.31519287104.9234474
490101157301141049730114 บ้านนาม่วง6ดอนตาลดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล 0-4268-9467- http:// School.obec.go Th/ bannamuang16.292661104.9012788
490101167301151049730115 บ้านโพนสว่าง5ดอนตาลดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล -- -16.29923003104.9093483
490101177301161049730116 บ้านห้วยกอก24ดอนตาลดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล -- -16.28071659104.9682746
490101187301171049730117 นาสะเม็งวิทยา2นาสะเม็งดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล -- -16.301125104.870806
490101197301181049730118 บ้านโคกพัฒนา5นาสะเม็งดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล 810612557[email protected] http://school.obec.go.th/bankokepattana/16.25953091104.8597329
490101207301191049730119 บ้านนาสะโน3นาสะเม็งดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล -[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=104973011916.33815937104.8732351
490101217301201049730120 นาหว้าประชาสรรค์9นาสะเม็งดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล -- -16.29477292104.8255385
490101227301211049730121 บ้านหนองกระยัง6นาสะเม็งดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล 933194187[email protected] -16.2748541104.822128
490101237301261049730126 บ้านภูผาหอมพัฒนา8นาสะเม็งดอนตาล49120เครือข่ายฯดอนตาล -[email protected] -16.24973573104.8038482
490101247301351049730135 บ้านแก้ง21บ้านแก้งดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 916946964[email protected] -16.40849561104.8204053
490101257301371049730137 บ้านคำดู่2บ้านแก้งดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา [email protected] 16.41157881104.8319319
490101267301381049730138 บ้านดง3บ้านแก้งดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 804001785[email protected] http://data.bopp-obec.info /web/?School_ID=104973013816.407529104.837992
490101277301391049730139 บ้านนาคำน้อย17บ้านแก้งดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 089-6254745[email protected] 016.42276167104.820715
490101287301411049730141 บ้านภูวง5บ้านแก้งดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 841587784- -16.400866104.8103732
490101297301241049730124 บ้านภูล้อม7บ้านบากดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 999145150- -16.22416908104.7993308
490101307301251049730125 บ้านหนองบอน3บ้านบากดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 42620719[email protected] 16.24585104.8658965
490101317301221049730122 บ้านบาก21บ้านบากดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 810537504[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104973012216.2236825104.8712778
490101327301231049730123 บ้านนายาง5บ้านบากดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 864929602- -16.24764489104.9032812
490101337301271049730127 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา1ป่าไร่ดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 42664408[email protected] -16.2218354104.7264645
490101347301321049730132 บ้านห้วยทราย27ป่าไร่ดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 42049819- 16.24639241104.7114516
490101357301331049730133 บ้านหนองเม็ก3ป่าไร่ดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 42670147[email protected] https://sites.google.com/obec.moe.go.th/bannongmekschool16.22711527104.7748942
490101367301281049730128 บ้านนาทาม10ป่าไร่ดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว -[email protected] -16.28232584104.6958536
490101377301291049730129 บ้านนาป่ง5ป่าไร่ดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 42614416[email protected] -16.22203028104.7107811
490101387301301049730130 บ้านนามน4ป่าไร่ดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 922624696- www.bannamon16.22758717104.7586889
490101397301311049730131 บ้านโนนสวาท6ป่าไร่ดอนตาล49120เครือข่ายฯภูสระดอกบัว 42670127[email protected] www.nonsawart.net16.23056402104.6712078
490101407301341049730134 ชุมชนโพธิ์ไทร7โพธิ์ไทรดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 816619120- -16.3890121104.8548303
490101417301401049730140 บ้านนาโพธิ์5โพธิ์ไทรดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 815926516[email protected] https://www.facebook.com/bannapho.school?fref=ts16.35214216104.8755519
490101427301361049730136 บ้านโคกหนองหล่ม3โพธิ์ไทรดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 858173281[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=104973013616.4071518104.8545096
490101437301421049730142 บ้านเหล่าหมี2เหล่าหมีดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา -- -16.33957717104.8044507
490101447301431049730143 บ้านโคกสว่าง16เหล่าหมีดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 42670169- -16.3590902104.7988027
490101457301481049730148 บ้านเหล่าแขมทอง8เหล่าหมีดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 911298372[email protected] -16.31794835104.7583727
490101467301441049730144 บ้านท่าห้วยคำ7เหล่าหมีดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา - -16.34385971104.7739168
490101477301451049730145 บ้านนายอ5เหล่าหมีดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา [email protected] http:school.obec.go./bannayor16.37078588104.8166614
490101487301461049730146 บ้านป่าพยอม3เหล่าหมีดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 804159524- -16.3558452104.7854163
490101497301471049730147 สยามกลการ44เหล่าหมีดอนตาล49120เครือข่ายฯภูผาเทิบพัฒนา 42670171[email protected] www.siamkonlakan4.ac.th16.3304787104.7629517
490101507301871049730187 บ้านกกตูม1กกตูมดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 831549635 16.84865392104.2294055
490101517301881049730188 บ้านแก้งนาง7กกตูมดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 981821884- -16.70477333104.238845
490101527301891049730189 บ้านขัวสูง5กกตูมดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 879195937[email protected] 16.8760199104.1629353
490101537301901049730190 บ้านนาหินกอง8กกตูมดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 42670124[email protected] http://www.school.obec.go.th/bannahingong16.7401539104.2045366
490101547301911049730191 บ้านปากช่อง9กกตูมดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 042-670129[email protected] -16.7401476104.2045529
490101557301921049730192 สยามกลการ 52กกตูมดงหลวง49100เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 42697063[email protected] -16.87044482104.2140654
490101567301931049730193 บ้านสานแว้4กกตูมดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 836666292[email protected] -16.76569141104.1601856
490101577301941049730194 หมู่บ้านป่าไม้10กกตูมดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน -[email protected] -16.82345104.1161167
490101587302061049730206 บ้านชะโนด 23ชะโนดน้อยดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 42644526[email protected] www.chanot2.com16.8138434104.6021422
490101597302081049730208 บ้านหนองยาง5ชะโนดน้อยดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง -- -16.7982641104.6328414
490101607302111049730211 บ้านย้อมพัฒนา7ชะโนดน้อยดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง -- -16.79377212104.6555878
490101617301861049730186 บ้านโสก7ดงหลวงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 898617388- -16.7982416104.5169419
490101627301841049730184 บ้านเปียด2ดงหลวงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 857436268[email protected] -16.79494462104.5278924
490101637301851049730185 บ้านโพนแดง5ดงหลวงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง -- 16.83867833104.5295
490101647301831049730183 บ้านดงหลวง4ดงหลวงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 042 697051 16.82055778104.5385664
490101657301971049730197 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ3พังแดงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน -[email protected] -16.8056879104.4103345
490101667301981049730198 บ้านนาหลัก4พังแดงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 42670123[email protected] [email protected]16.79036862104.4353096
490101677301991049730199 บ้านฝั่งแดง1พังแดงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 42644757[email protected] -16.8011601104.3887662
490101687302011049730201 บ้านมะนาว2พังแดงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 42670138[email protected] -16.8278804104.3334216
490101697302021049730202 บ้านหนองคอง8พังแดงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 42670145[email protected] -16.7880389104.3792271
490101707302031049730203 พระราชทานบ้านหนองหมู5พังแดงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 872308894[email protected] -16.80603833104.4106167
490101717302001049730200 บ้านโพนไฮ3หนองแคนดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 0[email protected] www.banphonhi.go.th16.76660526104.473759
490101727302041049730204 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว7ดงหลวงดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 0[email protected] www.banphonhi.go.th16.74098165104.456106
490101737301961049730196 บ้านก้านเหลืองดง4หนองแคนดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 833802820[email protected] http://www.bankanluengdong.ac.th16.7428646104.5464617
490101747301951049730195 ร่มเกล้า6หนองแคนดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 878546313[email protected] http://www.romklao.ac.th16.75574593104.5106989
490101757302051049730205 ชุมชนบ้านหนองบัว7หนองบัวดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 42644515 16.8124013104.5798615
490101767302071049730207 บ้านน้ำบ่อดง3หนองบัวดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 807332475[email protected] 16.8323751104.5631709
490101777302101049730210 บ้านเหล่าดง5หนองบัวดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 815135472- -16.81135486104.5867882
490101787302091049730209 บ้านหนองหนาว2หนองบัวดงหลวง49140เครือข่ายฯดงหลวง 42644512- -16.8143935104.5616812
490101797300961049730096 ชุมชนบ้านคำชะอี1คำชะอีคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 042-635061[email protected] http://www.chumchonkamchae.com/16.53546661104.362559
490101807300971049730097 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ2คำชะอีคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 973170479[email protected] http://school.obec.go.th/bankokhainone/16.50773228104.3432826
490101817300981049730098 บ้านแก้งช้างเนียม10คำชะอีคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 910656058[email protected] -16.56844646104.2797669
490101827300991049730099 บ้านนาปุ่ง7คำชะอีคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 901140447[email protected] http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104973009916.57122309104.356376
490101837301001049730100 บ้านโนนสว่าง15คำชะอีคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก -- -16.5747988104.3279303
490101847301011049730101 บ้านหนองกะปาด6คำชะอีคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 89653822[email protected] http://school.obec.go.th/bannongkapard16.52451393104.3693294
490101857301021049730102 "วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย ""ราษฎร์ประสงค์"""9คำชะอีคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 901140447[email protected] http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104973010216.53942402104.3851954
490101867301031049730103 บ้านกลาง5คำบกคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 810612295[email protected] -16.50407077104.4140965
490101877301041049730104 คำบกราษฎร์นุกูล4คำบกคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 868204887- -16.5118314104.4077202
490101887301051049730105 บ้านบาก11คำบกคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 901140447[email protected] http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=104973010516.522319104.39527
490101897301061049730106 บ้านห้วยลำโมง3คำบกคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีคำบก 42663140[email protected] https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1049730106&Area_CODE=490116.50582704104.4259409
490101907300791049730079 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 25011น้ำเที่ยงคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 42049782[email protected] 16.57572002104.4184809
490101917300841049730084 "บ้านหนองเอี่ยนดง""ราษฎร์สงเคราะห์"""2น้ำเที่ยงคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 929494529[email protected] -16.5477793104.4115111
490101927300951049730095 ห้วยตาเปอะ8บ้านค้อคำชะอี49110เครือข่ายฯดงหลวงตอนบน 42670153[email protected] 16.71660052104.3023158
490101937300861049730086 "บ้านค้อ ""บ้านค้อวิทยาคาร"""2บ้านค้อคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 16.63560697104.4259168
490101947300871049730087 บ้านโคก21บ้านค้อคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 42684020- -16.64930165104.407384
490101957300881049730088 บ้านดงยาง14บ้านค้อคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 995461754[email protected] -16.6399091104.4046973
490101967300921049730092 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)5บ้านค้อคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 16.62693055104.4399502
490101977300811049730081 บ้านโนนสังข์ศรี3บ้านซ่งคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 847889283- -16.5945823104.45152
490101987300801049730080 บ้านซ่ง2บ้านซ่งคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 042-691453 16.59446864104.4265223
490101997300821049730082 บ้านม่วง11บ้านเหล่าคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 42684006- -16.6069889104.4044408
490102007300831049730083 บ้านแมด5บ้านเหล่าคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 16.6271396104.3929778
490102017300851049730085 บ้านเหล่า1บ้านเหล่าคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 862276642- -16.62572583104.4108337
490102027300941049730094 บ้านหนองสระพังทอง6โพนงามคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 621950899[email protected] http://school.obec.go.th/bannongsra16.65182308104.4388634
490102037300891049730089 บ้านดอนป่าแคน4โพนงามคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 42664504 16.67466209104.4215638
490102047300901049730090 บ้านตูมหวาน8โพนงามคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 933831462[email protected] -16.66022706104.4163523
490102057300911049730091 บ้านแฝก10โพนงามคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ -- -16.64492844104.4471063
490102067300931049730093 บ้านโพนงาม2โพนงามคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 899439525[email protected] -16.65939367104.4383241
490102077301091049730109 บ้านนาหลวง18หนองเอี่ยนคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ -[email protected] -16.595487104.46179
490102087301101049730110 บ้านหนองบง9หนองเอี่ยนคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 0 16.61223758104.4463854
490102097301071049730107 บ้านหนองเอี่ยน2หนองเอี่ยนคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีศึกษาพัฒน์ 16.6168746104.4580269
490102107301081049730108 บ้านโคกสว่าง23เหล่าสร้างถ่อคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 913683168[email protected] bankhoksawang216.5964229104.4879234
490102117301111049730111 บ้านหนองไฮ4เหล่าสร้างถ่อคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 42663508 16.58076128104.4928515
490102127301121049730112 บ้านเหล่าสร้างถ่อ2เหล่าสร้างถ่อคำชะอี49110เครือข่ายฯคำชะอีก้าวหน้า 065-2427198 16.5869387104.4836964
490102137302211049730221 เมืองพาลุกากรภูมิ3ชะโนดหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 986639945[email protected] muangpa16.67049264104.7461156
490102147302231049730223 บ้านชะโนด 11ชะโนดหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 42672617[email protected] http://www.thaischool.in.th/49102606/16.6780537104.7486042
490102157302161049730216 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี84พรรษา2ดงหมูหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 817995769[email protected] http://www.somdej84.ac.th16.80712927104.7078609
490102167302221049730222 บ้านขามป้อม8บางทรายน้อยหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 813202423 -16.658033104.7069916
490102177302241049730224 บ้านทรายทอง6บางทรายน้อยหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ -[email protected] http://school.obec.go.th/bansaitong/16.6488783104.739001
490102187302261049730226 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย1บางทรายน้อยหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 898425214- -16.64035603104.7348552
490102197302171049730217 บ้านสองคอน3ป่งขามหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 833459680[email protected] -16.77849448104.7346334
490102207302151049730215 บ้านป่งขาม1ป่งขามหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 862309163[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=104973021516.75351493104.7456557
490102217302131049730213 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม5ป่งขามหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 836922882[email protected] 16.7417051104.7088937
490102227302141049730214 บ้านนาดีโคกสวาท9ป่งขามหว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 933289082 16.74429141104.7138918
490102237302121049730212 บ้านหว้านใหญ่3หว้านใหญ่หว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 42699260[email protected] http://school.obec.go.th/banwarncyai16.7162366104.7540597
490102247302181049730218 บ้านหนองผือดอนม่วง6หว้านใหญ่หว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 42699453[email protected] -16.7158017104.7312464
490102257302191049730219 บ้านหว้านน้อย2หว้านใหญ่หว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 42699454[email protected] -16.6976723104.7552854
490102267302201049730220 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง11หว้านใหญ่หว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 42620844[email protected] sites.google.com/a/nmi.ac.th/bannapaeng/ 16.72644629104.7127037
490102277302251049730225 บ้านโนนสว่าง 210หว้านใหญ่หว้านใหญ่49150เครือข่ายฯหว้านใหญ่ 801844844[email protected] -16.7059691104.7098013
490102287302331049730233 บ้านโนนยาง1โนนยางหนองสูง49160เครือข่ายฯเมืองหนองสูง 810543475[email protected] 16.48429223104.3276726
490102297302341049730234 บ้านคำพอก 15โนนยางหนองสูง49160เครือข่ายฯเมืองหนองสูง 042 670 111- http://www.khampok1.ac.th/16.494585104.2511958
490102307302351049730235 บ้านงิ้ว4โนนยางหนองสูง49160เครือข่ายฯเมืองหนองสูง [email protected] -16.49801835104.2830352
490102317302361049730236 บ้านวังนอง6โนนยางหนองสูง49160เครือข่ายฯเมืองหนองสูง 42670140- -16.46132209104.2607169
490102327302371049730237 บ้านหนองโอใหญ่8โนนยางหนองสูง49160เครือข่ายฯเมืองหนองสูง 42674539 16.4836992104.3344407
490102337302391049730239 บ้านคำพี้4บ้านเป้าหนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา -- -16.4020096104.3469956
490102347302411049730241 บ้านเป้าป่าแสด3บ้านเป้าหนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 42642650[email protected] -16.41609121104.3420968
490102357302421049730242 บ้านภู12บ้านเป้าหนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 42674628 16.4452858104.3364711
490102367302321049730232 บ้านวังไฮ2ภูวงหนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 910535132[email protected] http://school.obec.go.th/banwanghai16.4518109104.3862357
490102377302291049730229 บ้านนาตะแบง 27ภูวงหนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 933915729- -16.4497532104.4509925
490102387302311049730231 บ้านบุ่ง4ภูวงหนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา www.banboong.ac.th16.4563892104.4197332
490102397302381049730238 บ้านโคกกลาง7หนองสูงใต้หนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 938919351[email protected] www.thaischool.in.th/Bankokklang/16.4014519104.3832938
490102407302431049730243 บ้านแวง3หนองสูงใต้หนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา -[email protected] -16.37248046104.3642605
490102417302401049730240 บ้านโคกหินกอง5หนองสูงใต้หนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 910647392[email protected] kokehingong.school16.351389104.385583
490102427302441049730244 บ้านหลุบปึ้ง1หนองสูงใต้หนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 833773341- -16.3938427104.3768858
490102437302451049730245 บ้านเหล่าน้อย4หนองสูงใต้หนองสูง49160เครือข่ายฯคีรีวงศึกษา 42642857 16.3938351104.3768695
490102447302301049730230 บ้านนาหนองแคน2หนองสูงหนองสูง49160เครือข่ายฯเมืองหนองสูง -- -16.46316874104.3678349
490102457302281049730228 บ้านคันแท4หนองสูงหนองสูง49160เครือข่ายฯเมืองหนองสูง -[email protected] -16.4809223104.3716954
490102467302271049730227 ชุมชนเมืองหนองสูง4หนองสูงเหนือหนองสูง49160เครือข่ายฯเมืองหนองสูง 819645398 16.48195267104.3504425