สพป.มุกดาหาร.. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
490100917301681049730168 บ้านห้วยกอก1นากอกนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --41216251131101814191496------------------------55876ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100927301691049730169 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์นากอกนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --918117291101121151101101666------------------------8381012ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100937301701049730170 บ้านนากอกนากอกนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --3121524151315181101356------------------------40856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100947301711049730171 บ้านนาสองเหมืองนากอกนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --121181302131201121161211151976------------------------12781613ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490100957301721049730172 บ้านน้ำเที่ยง2นากอกนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --71--71----41--113183------------------------15441ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101097301781049730178 ป่งแดงวิทยาคมหนองแวงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --13118131216115111113121113189619122171483----------------168111516ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
490101107301791049730179 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่านหนองแวงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --911412321511211111311811718668112171273----------------136111210ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
490101117301801049730180 บ้านโนนสะอาด2หนองแวงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --113142412121817181316------------------------35845ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101127301811049730181 หนองข่าประชาอุทิศหนองแวงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --91111202181121161111191131896------------------------1098149ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101137301821049730182 บ้านหนองแวงใหญ่หนองแวงนิคมคำสร้อยเครือข่ายฯธารบังอี่ --181141322912311011811812411026------------------------13481711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT