สพป.มุกดาหาร.. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
490102287302331049730233 บ้านโนนยางโนนยางหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง --121131252121101121121191141796----3131----------------10791212ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102297302341049730234 บ้านคำพอก 1โนนยางหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง --813111261121141131151171776------------------------888119ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102307302351049730235 บ้านงิ้วโนนยางหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง --181812621211211711412511419469171111273----------------147111318ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
490102317302361049730236 บ้านวังนองโนนยางหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง --51611124171617171101416------------------------52875ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102327302371049730237 บ้านหนองโอใหญ่โนนยางหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง 51711312534111113113110151566------------------------819911ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102447302301049730230 บ้านนาหนองแคนหนองสูงหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง --5151102315131514161266------------------------36856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102457302281049730228 บ้านคันแทหนองสูงหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง --4161102517131516181346------------------------44862ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102467302271049730227 ชุมชนเมืองหนองสูงหนองสูงเหนือหนองสูงเครือข่ายฯเมืองหนองสูง --2112014122211812712513413411606------------------------20182512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3


เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT