สพป.มุกดาหาร.. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
490102337302391049730239 บ้านคำพี้บ้านเป้าหนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --415192116171317191336------------------------42856ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102347302411049730241 บ้านเป้าป่าแสดบ้านเป้าหนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --13181212141161111151191191946------------------------11581411ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102357302421049730242 บ้านภูบ้านเป้าหนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --9121112613131318171306------------------------41857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102367302321049730232 บ้านวังไฮภูวงหนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --91711621311319171201121746------------------------908117ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102377302291049730229 บ้านนาตะแบง 2ภูวงหนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --716113281715114112191556------------------------68895ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102387302311049730231 บ้านบุ่งภูวงหนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --61411023191--818161345514121113----------------5510613ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102397302381049730238 บ้านโคกกลางหนองสูงใต้หนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --413172414161216151276------------------------34846ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102407302431049730243 บ้านแวงหนองสูงใต้หนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --1218120213114171101151121716------------------------9181113ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102417302401049730240 บ้านโคกหินกองหนองสูงใต้หนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --1017117261918112110161516------------------------68895ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102427302441049730244 บ้านหลุบปึ้งหนองสูงใต้หนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --6151112515171516181366------------------------47866ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490102437302451049730245 บ้านเหล่าน้อยหนองสูงใต้หนองสูงเครือข่ายฯคีรีวงศึกษา --31316211--11415121135------------------------19733ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT