สพป.มุกดาหาร.. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
490100207300551049730055 บ้านนาดี2ดงมอนเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 216141123314141213141206------------------------32944ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100217300581049730058 บ้านสงเปือยเหนือดงมอนเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --1912314222112213012413112711556------------------------19782512ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490100227300591049730059 ห้วยยางจอมมณีดงมอนเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --1017117210171818181111526------------------------69896ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100237300611049730061 บ้านไร่ดงมอนเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --51419221--31213121125------------------------21734ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100247300511049730051 บ้านดงมอนดงมอนเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --2111613721712011512911413421297------------------------16691810ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490100497300251049730025 บ้านป่าหวายบ้านโคกเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --1011012021016121171131111686------------------------888116ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100507300261049730026 บ้านพังคองบ้านโคกเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --1412313721911511112012411911086------------------------14581812ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490100517300271049730027 บ้านสงเปือยบ้านโคกเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --1912013922211411911312412011126------------------------15181912ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490100527300281049730028 บ้านหนองบัวบ้านโคกเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 8151912238151711214131396------------------------61977ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100537300231049730023 บ้านหนองแวงบ้านโคกเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --211141352181151161221151231109616121161433----------------187111717ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
490100547300241049730024 บ้านโคก1บ้านโคกเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --101611627117111191131131706------------------------868118ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100557300521049730052 บ้านคำผึ้งผึ่งแดดเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --91611526181619114171506------------------------65887ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100567300531049730053 บ้านจอมมณีใต้ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ 114161113217151215151266------------------------37946ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100577300541049730054 ไตรมิตรวิทยาคมผึ่งแดดเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --12115127291121151201231151946------------------------12181510ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490100587300561049730056 บ้านโนนตูมผึ่งแดดเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --------111131113121116------------------------11621ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100597300571049730057 บ้านผึ่งแดด(สุริยาอุดมเวทย์)ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --10110120281101101111211171776------------------------978127ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490100607300601049730060 บ้านหนองไผ่ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารเครือข่ายฯเมืองน้ำทิพย์ --6161122917121516131326------------------------44867ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT