สพป.มุกดาหาร.. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
490101147301131049730113 ชุมชนดอนตาลดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล --23121144224227238236235240220012------------------------244141717ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
490101157301141049730114 บ้านนาม่วงดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล 3171911933171717112171436------------------------62975ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101167301151049730115 บ้านโพนสว่างดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล --1111112221311412112112112111116------------------------13381711ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
490101177301161049730116 บ้านห้วยกอก2ดอนตาลดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล --414182112161817161306------------------------38857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101187301171049730117 นาสะเม็งวิทยานาสะเม็งดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล --2111413521511813312012412511356301191101593----------------229112118ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
490101197301181049730118 บ้านโคกพัฒนานาสะเม็งดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล --101131232111111171131171161856------------------------10881412ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101207301191049730119 บ้านนาสะโนนาสะเม็งดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล --616112212111118110181111706------------------------8281011ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101217301201049730120 นาหว้าประชาสรรค์นาสะเม็งดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล --151211362191261141201171201116619112171383----------------190111717ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
490101227301211049730121 บ้านหนองกระยังนาสะเม็งดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล --513182713131614161296------------------------37857ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
490101237301261049730126 บ้านภูผาหอมพัฒนานาสะเม็งดอนตาลเครือข่ายฯดอนตาล --81511328141111819171476------------------------60889ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
Version.2022.1.KAOPUNHOT